Διδακτικό Υλικό

Α' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σημειώσεις Α' Γυμνασίου 17/08/2020
Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Α' Γυμνασίου 17/08/2020

Β' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σημειώσεις Β' Γυμνασίου 17/08/2020
Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Β' Γυμνασίου 17/08/2020

Γ' Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σημειώσεις Γ' Γυμνασίου 17/08/2020
Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Γ' Γυμνασίου 17/08/2020

Α' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σημειώσεις Α' Λυκείου 02/09/2019
Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Α' Λυκείου 02/09/2019

Β' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 31/08/2020
Εφαρμογές Πληροφορικής Επιστήμης Η.Υ.
Εφαρμογές Πληροφορικής Β' Λυκείου - Σημειώσεις  17/08/2021
Εφαρμογές Πληροφορικής Β' Λυκείου - Τετράδιο 17/08/2021

Γ' Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  06/09/2018
Εφαρμογές Πληροφορικής Επιστήμης Η.Υ.
Εφαρμογές Πληροφορικής Γ' Λυκείου - Σημειώσεις  17/08/2021
Εφαρμογές Πληροφορικής Γ' Λυκείου - Τετράδιο  17/08/2021

Εσπερινά Γυμνάσια - Λύκεια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πληροφορική - Α΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο - Σημειώσεις 02/09/2019
Πληροφορική - Α΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο - Τετράδιο Εργασιών 02/09/2019
Πληροφορική - Β΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο - Σημειώσεις 31/08/2020
Πληροφορική - Β΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο -  Τετράδιο Εργασιών 31/08/2020
Πληροφορική - Γ΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο - Σημειώσεις 20/09/2021
Πληροφορική - Γ΄ τάξη - Εσπερινό Γυμνάσιο -  Τετράδιο Εργασιών 20/09/2021
Πληροφορική - Α΄ τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Σημειώσεις 02/09/2019
Πληροφορική - Α΄τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Τετράδιο Εργασιών 02/09/2019
Πληροφορική - Β΄ τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Σημειώσεις 31/08/2020
Πληροφορική - Β ΄τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Τετράδιο Εργασιών 31/08/2020
Πληροφορική - Γ΄ τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Σημειώσεις 20/09/2021
Πληροφορική - Γ΄τάξη - Εσπερινό Λύκειο - Τετράδιο Εργασιών 20/09/2021

Προπαρασκευαστική Μαθητεία

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σημειώσεις Πληροφορικής Προπαρασκευαστικής Μαθητείας 02/09/2019
Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας) Προπαρασκευαστικής Μαθητείας 02/09/2019