Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Πληροφορική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Β΄Λυκείου
Δίκτυα (Ακαδημία CISCO) - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Πληροφορική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Γ΄Λυκείου
Δίκτυα (Ακαδημία CISCO) - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021
Πληροφορική - Εξεταζόμενο Μάθημα   07/09/2021