Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ' ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α' Λυκείου
Πληροφορική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Β' Λυκείου
Δίκτυα (Ακαδημία CISCO) - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Πληροφορική - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Γ' Λυκείου
Δίκτυα (Ακαδημία CISCO) - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022
Πληροφορική - Εξεταζόμενο Μάθημα 02/02/2022