Ημερίδες-Συνέδρια

Γενικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάριο για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης (05.04.2019) 06/09/2019
Σεμινάριο για καθηγητές ΚΙΕ Πληροφορικής/Επιστήμης Ηλ. Υπολογιστών (17.04.2019) 06/09/2019

Αναλυτικό Πρόγραμμα

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Α. Ανδρέου: Γνωριμία και Εξοικείωση με τις Βασικές Αρχές, τους Στόχους και το Περιεχόμενο των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 19/12/2013
Μ. Μιλτιάδου: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα: Φιλοσοφία και Βασικές Αρχές 19/12/2013
Μ. Μιλτιάδου: Ευθυγράμμιση Στόχων – Διδασκαλία – Αξιολόγηση (2012) 19/12/2013
Μ. Τορτούρης: Διδακτική της Πληροφορικής 19/12/2013
Μ. Κορδάκη: Κεφ. 4, Η Διδασκαλία 19/12/2013
Μ. Κορδάκη: Κεφ. 5, Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική 19/12/2013

Προγραμματισμός Διδασκαλίας

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ν. Ζάγγουλος: Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Α’, Β’, & Γ’ Γυμνασίου 19/12/2013
Ν. Ζάγγουλος: Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Β’ Γυμνασίου 19/12/2013
Ν. Ζάγγουλος: Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Γ’ Γυμνασίου 19/12/2013
Σ. Μυλωνάς: Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (2011) 19/12/2013
Σ. Μυλωνάς: Προγραμματισμός Έτους και Ενότητας (2012) 19/12/2013
Σ. Μυλωνάς: Σειρά διδασκαλίας μαθημάτων / Προαπαιτούμενες γνώσεις (για την Α' Γυμνασίου) 19/12/2013

Διδακτικές Προσεγγίσεις, Προγραμματισμός Μαθήματος

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Πληροφορίες, προτυπα και δείγματα για δημιουργία σχεδίου μαθήματος 27/02/2018
Πληροφορίες, προτυπα και δείγματα για δημιουργία εξεταστικών δοκιμίων (Γ Λυκείου) 27/02/2018
Χ. Αγγελή-Βαλανίδη: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής 19/12/2013
Χ. Αγγελή-Βαλανίδη: Διδακτική της Πληροφορικής - Εκπαιδευτικές Τεχνικές 19/12/2013
Σ. Μυλωνάς: Καινοτόμες/Μαθητοκεντρικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για το Μάθημα της Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Γυμνάσιο (εισαγωγή), 2011 19/12/2013
Σ. Μυλωνάς: Καινοτόμες/Μαθητοκεντρικές Διδακτικές Προσεγγίσεις για το Μάθημα της Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Γυμνάσιο (εισαγωγή), 2012 19/12/2013
Ν. Ζάγγουλος: «Καινοτομικές/Μαθητοκετρικές» Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις, Μέρος Β’ (2011) 19/12/2013
Ν. Ζάγγουλος: «Καινοτομικές/Μαθητοκετρικές» Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις, Μέρος Β’ (2012) 19/12/2013
Σύνοψη (εννοιολογικός χάρτης) 19/12/2013
Παρουσίαση/Επεξήγηση μεθοδολογιών και εργαλείων δειγματικού μαθήματος από το Νικόλαο Ζάγγουλο 19/12/2013
Υλικό δειγματικού μαθήματος από το Νικόλαο Ζάγγουλο 19/12/2013
Παρουσίαση/Επεξήγηση μεθοδολογιών και εργαλείων δειγματικού μαθήματος από το Σωκράτη Μυλωνά 19/12/2013
Υλικό δειγματικού μαθήματος από το Νικόλαο Ζάγγουλο 19/12/2013