Γ' Λυκείου - Δίκτυα Cisco

Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 11/04/2024

Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Τετράμηνο (2021-2022) 29/11/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Β' Τετράμηνο (2021-2022) 19/04/2022

Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2021) 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2021) - Ενδεικτικές Απαντήσεις 25/11/2021
Εξεταστέα Ύλη 2021 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2020) 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2020) - Ενδεικτικές Απαντήσεις 25/11/2021
Εξεταστέα Ύλη 2020 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2019) 01/11/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2019) 01/11/2019
Εξεταστέα 'Υλη (2019) 11/02/2019
Δειγματικό Δοκίμιο (2019) 11/02/2019
Υποστηρικτικό υλικό (παρουσιάσεις) για επανάληψη 04/05/2018
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου και Εξεταστέα Ύλη (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο - Ενδεικτικές Απαντήσεις (2017) 22/09/2017
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2016) 21/12/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2016) 21/12/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2015) 21/12/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2015) 21/12/2016
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2014) 13/02/2015
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2014) 13/02/2015
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2013) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2013) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2012) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2012) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2011) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2011) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2010) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2010) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2009) 19/12/2013
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά-Ενδεικτικές Απαντήσεις (2009) 19/12/2013
Δείγμα Εξεταστικού Δοκιμίου 19/12/2013
CCNAv7 Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE) 06/09/2021
CCNAv7 Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) 06/09/2021