• Οικοσελίδα
  • Υλικό
  • Γ' Λυκείου Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

Γ' Λυκείου - Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Ενδεικτικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Τετραμήνου 21/07/2022
Λύσεις Ενδεικτικού Εξεταστικού Δοκιμίου Α' Τετραμήνου 21/07/2022
Ενδεικτικό Εξεταστικό Δοκίμιο Β' Τετραμήνου 21/07/2022
Λύσεις Ενδεικτικού Εξεταστικού Δοκιμίου Β' Τετραμήνου 21/07/2022
Τυπολόγιο Συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C++ 08/07/2020
Σημειώσεις - Σχεδίαση Λογικών Διαγραμμάτων και Προκαταρκτική Εκτέλεση 25/05/2018
Υλικό για μαθητές/τριες για την Ενότητα 2 και την Ενότητα 7 16/07/2018
Προτεινόμενες Ασκήσεις Σχολικής Χρονιάς 2018-2019 16/07/2018
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου και Εξεταστέα Ύλη (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο - Ενδεικτικές Απαντήσεις (2017) 22/09/2017
Ασκήσεις Γ' Λυκείου 29/08/2017