Χρήσιμες Συνδέσεις

Εργαλεία για σχεδιασμό λογικών διαγραμμάτων και για προγραμματισμό
Περιβάλλον Scratch
Ιστοσελίδα του Scratch
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Scratch
Εισαγωγή στο Scratch 1 (δημιουργία υπόβαθρου) - Ν. Ζάγγουλος
Εισαγωγή στο Scratch 2 (αποθήκευση) - Ν. Ζάγγουλος
Εισαγωγή στο Scratch 3 (εισαγωγή μορφών-χαρακτήρων) - Ν. Ζάγγουλος
Εισαγωγή στο Scratch 4 (προγραμματισμός χαρακτήρων-α) - Ν. Ζάγγουλος
Εισαγωγή στο Scratch 5 (προγραμματισμός χαρακτήρων-β) - Ν. Ζάγγουλος
Περιβάλλον Alice
Ιστοσελίδα του Alice
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Alice 3.1
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Alice 3.1.80.0.0
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Alice 2.x
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε όλες τις εκδόσεις του Alice
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Storytelling Alice
Περιβάλλον Gamemaker
Ιστοσελίδα του Gamemaker
Ιστοσελίδα για να κατεβάσετε το Gamemaker
Άλλα παραδείγματα από τον Διαδικτυακό τόπο του Gamemaker
Σχεδιασμός λογικών διαγραμμάτων
Ιστότοπος του περιβάλλοντος δημιουργίας και εκτέλεσης λογικών διαγραμμάτων Raptor
Άλλα περιβάλλοντα/γλώσσες προγραμματισμού
Ιστότοπος του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Code:Blocks
Ιστότοπος του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Pame
Ιστότοπος του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Dev-C++
Ιστότοπος του προγραμματιστικού περιβάλλοντος BlueJ
Διάφορα εργαλεία
Ελεύθερο λογισμικό χαρτογράφησης εννοιών (FreeMind)
Μία εφαρμογή για καταγραφή βίντεο από την οθόνη σας (CamStudio 2.0)
Εργαλείο αξιολόγησης Hot Potatoes
Ιστότοπος του Edmodo
Ιστότοπος του Moodle