• Οικοσελίδα
  • Υλικό
  • Β' Λυκείου - Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

Β' Λυκείου - Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 04/04/2024
Ενδεικτικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Τετραμήνου 21/07/2022
Λύσεις Ενδεικτικού Εξεταστικού Δοκιμίου Α' Τετραμήνου 21/07/2022
Ενδεικτικό Εξεταστικό Δοκίμιο Β' Τετραμήνου 21/07/2022
Λύσεις Ενδεικτικού Εξεταστικού Δοκιμίου Β' Τετραμήνου 21/07/2022
Εξεταστέα Ύλη Εξετάσεων Μετάταξης 21/07/2022
Προτεινόμενες Ασκήσεις Σχολικής Χρονιάς 2020-2021 07/07/2020
Εξεταστικά δοκίμια από σχολεία (2018-2019) 08/10/2019
Εξεταστικά δοκίμια από σχολεία (2017-2018) 30/07/2018
Εξεταστικά δοκίμια από σχολεία (2016-2017) 05/12/2017
Λογικά Διαγράμματα και Προκαταρκτική Εκτέλεση (αναθεωρημένο) 05/12/2017
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 1 (2016-2017) 21/12/2016
Ενδεικτικές απαντήσεις για το δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 1 (2016-2017) 21/12/2016
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2 (2016-2017) 21/12/2016
Ενδεικτικές απαντήσεις για το δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2 (2016-2017) 21/12/2016
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 3 (2016-2017) 21/12/2016
Ενδεικτικές απαντήσεις για το δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 3 (2016-2017) 21/12/2016
Οδηγίες για εξεταστικά δοκίμια 21/12/2016
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για όλες τις Ενότητες της Β' Λυκείου) 17/07/2018