Σεμινάρια Επιθεωρητών

Σεμινάρια Επιθεωρητών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2024 23/02/2024
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2023 14/09/2023
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2023 06/03/2023
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2022 09/09/2022
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2022 21/04/2022
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2021 04/10/2021
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2020 08/09/2020
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2020 12/03/2020
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2019 06/09/2019
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2018 11/09/2018
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2018 23/03/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2017 22/09/2017
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2017 08/03/2017
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2016 23/08/2018
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2016 22/03/2016
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2015 23/08/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2014 10/09/2014
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2014 23/08/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2013 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2012 19/12/2013
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2012 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2011 19/12/2013
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2011 23/08/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2010 19/12/2013
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2010 23/08/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2009 19/12/2013
Οδηγίες Καταχώρησης Ωρολογίου Προγράμματος Εκπαιδευτικών 19/12/2013
Σύντομη παρουσίαση για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 19/12/2013
Βιντεοπροβολή για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο 19/12/2013