Γ' Λυκείου - Εφαρμογές Πληροφορικής

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 11/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση - Απαραίτητα αρχεία 10/04/2024
Ενιαία Γραπτή Αξιολόγηση Τετραμήνων
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Τετράμηνο (2021-2022) 25/11/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - Α' Τετράμηνο (2021-2022) - Απαραίτητα αρχεία 25/11/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - B' Τετράμηνο (2021-2022) 19/04/2022
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο - B' Τετράμηνο (2021-2022) - Απαραίτητα αρχεία 29/04/2022
Υλικό για Παγκύπριες Εξετάσεις
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2021) 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2021) - Οδηγός Διόρθωσης 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2021) - Απαραίτητα αρχεία 25/11/2021
Εξεταστέα Ύλη 2021 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2020) 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2020) - Οδηγός Διόρθωσης 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2020) - Απαραίτητα αρχεία 25/11/2021
Εξεταστέα Ύλη 2020 25/11/2021
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2019) 01/11/2019
Εξεταστικό Δοκίμιο Α' Σειρά (2019) (απαραίτητα αρχεία) 06/11/2019
Εξεταστέα Ύλη 2019 11/02/2019
Δειγματικό δοκίμιο 2019 11/02/2019
Δειγματικό δοκίμιο 2019 (απαραίτητα αρχεία) 23/04/2019
Εξεταστέα Ύλη 2018 29/03/2018
Δειγματικό δοκίμιο 2018 29/03/2018
Δειγματικό δοκίμιο 2018 (απαραίτητα αρχεία) 29/03/2018
Φύλλο Απαντήσεων για Δειγματικό δοκίμιο 2018 04/05/2018
Φύλλο Απαντήσεων για Δειγματικό δοκίμιο 2018 (με λύσεις) 04/05/2018
Ύλη για κατατακτήριες εξετάσεις 2018 29/03/2018
Υλικό για μαθητές/τριες για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.1 της Γ' Λυκείου
Φύλλα Εργασίας Μ1-Μ13 07/07/2020
Υλικό για μαθητές/τριες για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.2 της Γ' Λυκείου
Φύλλα Εργασίας Μ1 - Μ3 04/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ4 04/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ5 04/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ6 04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.3 της Γ' Λυκείου)
Φύλλα Εργασίας Μ1 - Μ3 04/09/2017
Φύλλα Εργασίας Μ4 - Μ5 04/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ6 08/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ7 04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.4 της Γ' Λυκείου)
Γ.4.4 04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ5.5 της Γ' Λυκείου)
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ5.5 της Γ' Λυκείου) 07/07/2020