Εσπερινές Σχολές

Α' Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της Α' Τάξης Εσπερινού Γυμνασίου) 12/07/2019

Α' Τάξη Εσπερινού Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για τις ενότητες A1, Α2, Α3 και A4 της Α'  Τάξης Εσπερινού Λυκείου) 12/07/2019
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την ενότητα  A7 της Α' Τάξης Εσπερινού Λυκείου) 12/07/2019

Β΄Τάξη Εσπερινού Γυμνασίου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της Β' Τάξης Εσπερινού Γυμνασίου) 07/07/2020

Β' Τάξη Εσπερινού Λυκείου

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Β4.3 της Β' Τάξης Εσπερινού Λυκείου) 07/07/2020
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για όλες τις υπόλοιποες Ενότητες της Τάξης Εσπερινού Λυκείου) 07/07/2020