• Οικοσελίδα
  • Υλικό
  • Γ΄ Λυκείου Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

Γ΄ Λυκείου - Πληροφορική και Επιστήμη Υπολογιστών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Τυπολόγιο Συναρτήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C++ 08/07/2020
Σημειώσεις - Σχεδίαση Λογικών Διαγραμμάτων και Προκαταρκτική Εκτέλεση 25/05/2018
Υλικό για μαθητές/τριες για την Ενότητα 2 και την Ενότητα 7 16/07/2018
Προτεινόμενες Ασκήσεις Σχολικής Χρονιάς 2018-2019 16/07/2018
Δομή Εξεταστικού Δοκιμίου και Εξεταστέα Ύλη (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο (2017) 22/09/2017
Δειγματικό Δοκίμιο - Ενδεικτικές Απαντήσεις (2017) 22/09/2017
Ασκήσεις Γ΄Λυκείου 29/08/2017