Β΄ Λυκείου - Εφαρμογές Πληροφορικής

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Β4.3 της Β' Λυκείου) 07/07/2020
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για όλες τις υπόλοιποες Ενότητες της Β' Λυκείου) 07/07/2020
Εξεταστικά δοκίμια από σχολεία (2018-2019) 08/10/2019
Εξεταστικά δοκίμια από σχολεία (2017-2018)  30/07/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 1 (2017-2018) 04/05/2018
Αρχεία για δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 1 (2017-2018) 04/05/2018
Δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2 (2017-2018) 04/05/2018
Αρχεία για δειγματικό εξεταστικό δοκίμιο 2 (2017-2018) 04/05/2018
Οδηγίες για εξεταστικά δοκίμια 04/05/2018
Οδηγίες για προετοιμασία εξέτασης 04/05/2018
Οδηγίες για διεξαγωγή εξέτασης 04/05/2018
Παραρτήματα οδηγιών εξέτασης 04/05/2018