Γ΄ Λυκείου - Εφαρμογές Πληροφορικής

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Υλικό για Παγκύπριες Εξετάσεις
Εξεταστέα Ύλη 2019 11/02/2019
Δειγματικό δοκίμιο 2019 11/02/2019
Δειγματικό δοκίμιο 2018 (απαραίτητα αρχεία) 23/04/2019
Εξεταστέα Ύλη 2018 29/03/2018
Δειγματικό δοκίμιο 2018 29/03/2018
Δειγματικό δοκίμιο 2018 (απαραίτητα αρχεία) 29/03/2018
Φύλλο Απαντήσεων για Δειγματικό δοκίμιο 2018 04/05/2018
Φύλλο Απαντήσεων για Δειγματικό δοκίμιο 2018 (με λύσεις) 04/05/2018
Ύλη για κατατακτήριες εξετάσεις 2018 29/03/2018
Υλικό για μαθητές/τριες για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.1 της Γ' Λυκείου
Φύλλα Εργασίας Μ1-Μ13 16/07/2018
Υλικό για μαθητές/τριες για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.2 της Γ' Λυκείου
Φύλλα Εργασίας Μ1 - Μ3 04/09/2017

Φύλλο Εργασίας Μ4

04/09/2017

Φύλλο Εργασίας Μ5

04/09/2017

Φύλλο Εργασίας Μ6

04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.3 της Γ' Λυκείου)
Φύλλα Εργασίας Μ1 - Μ3 04/09/2017
Φύλλα Εργασίας Μ4 - Μ5 04/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ6 08/09/2017
Φύλλο Εργασίας Μ7 04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ4.4 της Γ' Λυκείου)
Γ.4.4 04/09/2017
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ5.5 της Γ' Λυκείου)
Υλικό για μαθητές/τριες (για τα δειγματικά φύλλα εργασίας για την Ενότητα Γ5.5 της Γ' Λυκείου) 08/09/2017