Σεμινάρια Επιθεωρητών

Σεμινάρια Επιθεωρητών

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2018 23/03/2018
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2017 22/09/2017
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2017 08/03/2017
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2016 22/03/2016
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2014 10/09/2014
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2013 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2012 19/12/2013
Σεμινάριο Φεβρουαρίου 2012 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2011 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2010 19/12/2013
Σεμινάριο Σεπτεμβρίου 2009 19/12/2013
Οδηγίες Καταχώρησης Ωρολογίου Προγράμματος Εκπαιδευτικών 19/12/2013
Σύντομη παρουσίαση για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα 19/12/2013
Βιντεοπροβολή για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο 19/12/2013