Πλαίσια Μάθησης

ΘέμαΑ΄ΤετράμηνοΒ' ΤετράμηνοΗμερομηνία
Α΄Λυκείου
Πληροφορική - Μη Εξεταζόμενο Μάθημα Μάθημα 19/01/2021
Β΄Λυκείου
Πληροφορική - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Δίκτυα (Ακαδημία CISCO) - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021
Εφαρμογές Πληροφορικής - Εξεταζόμενο Μάθημα 19/01/2021